Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely a zasílání obchodních sdělení

ve smyslu čl. 4 odst. 11 zakládající možnost zpracování osobních údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“)

 

 

 1. Souhlas uděluje:

Uživatel webové stránky www.interzbiroh.cz a na ní dostupné webové aplikace,

který odsouhlasil tento formulář na těchto webových stránkách.
(dále jen „vy“)

 

 

 1. Souhlas je udělen:

Společnosti CK INTER ZBIROH, s.r.o., IČO: 092 46 436

Sídlem Masarykovo náměstí 192, 338 08 Zbiroh
(dále jen „my“)

 

 

 1. Obsah souhlasu
 1. Zakliknutím checkboxu v rámci registračního procesu nám dáváte souhlas s ukládáním Vašich osobních údajů v rozsahu Jméno a příjmení, adresa, e-mail, telefon, datum narození, případně čísla a expirace cestovních údajů. Tato data budou využita k realizaci objednaného zájezdu.
 2. Zakliknutím checkboxu v rámci registračního procesu nám dáváte souhlas se zasíláním vybraných obchodních sdělení s nabídkou našich výrobků a služeb, a to všemi prostředky včetně užití elektronických prostředků komunikace ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, jakož i prostřednictvím telefonického hovoru, který může být zaznamenáván alespoň neautomatizovaným způsobem (tj. třeba i jen rukou), a to jak ze strany nás, tak ze strany osob pomáhajících nám se zpracováním osobních údajů ve smyslu odst. 5 tohoto článku; dále se zasíláním neadresných obchodních sdělení, včetně užití elektronických prostředků komunikace.
 3. Vaše osobní údaje dle tohoto souhlasu budou zpracovávány maximálně po dobu 5 let, popř. do odvolání vašeho souhlasu.
 4. Předmětné údaje zpracováváme zejména jejich pořízením, přenosem, uložením, analyzováním, vyhodnocením, a případně také strukturováním či profilováním.
 5. Tento souhlas je vyžadován nepodmíněně a je udělen z vaší vlastní vůle. Souhlas je udělen jako dobrovolný a informovaný.
 6. Svůj souhlas podle bodu 1 můžete kdykoliv odvolat v souladu čl. 7 odst. 3 GDPR. Po odvolání tohoto souhlasu vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu smažeme a nadále je nebudeme užívat, leda by jejich likvidace vedla k nepřiměřenému poškození na naší straně nebo nám i nadále svědčil jiný právní titul pro jejich zpracování.
 7. Zároveň jsme si vzájemně povinni poskytnout součinnost v případě potřeby aktualizace vašich osobních údajů a opravy chyb v nich obsažených.

 

 1. Vaše práva při k nakládání s osobními údaji
 1. Jakožto uživatel můžete:
 1. požadovat, abychom vám poskytli informace o rozsahu a způsobu zpracování vašich osobních údajů v souvislosti s uděleným souhlasem, přičemž tyto informace jsme vám povinni ve lhůtě 30 dní poskytnout;
 2. požadovat opravu nebo výmaz vašich osobních údajů, ukáže-li se, že zpracováváme nepřesné údaje nebo jsou dány důvody podle čl. 17 odst. 1 GDPR;
 3. odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
 1. Dále máte samozřejmě právo obrátit se ve věci našeho zpracování vašich osobních údajů také přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 

 1. Závěrečná ustanovení
 1. Zakliknutím checkboxu v rámci registračního procesu nám udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů a zároveň stvrzujete, že jste byl/a při udělování souhlasu dostatečně poučen/a, a jste srozuměn/a se svými právy.
 2. Veškeré soukromoprávní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti se zpracováváním osobních údajů se řídí právním řádem České republiky. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi účastníkem a společností jsou příslušné české soudy, které budou aplikovat české právo.

 

 

 
Přihlaste se k odběru novinek
Na těchto webových stránkách jsou k vylepšování služeb využívány soubory cookies.